ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα αποκάλυψη – βόμβα του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή! Απάντηση Όλι Ρεν για ποιο λόγο ζητούν έγγραφες δεσμεύσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς!

Νίκος Χουντής: Με πoιο δικαίωμα παρεμβαίνετε στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των κρατών μελών; Δεν υπάρχει προηγούμενο από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητείται από πολιτικά κόμματα να δεσμευτούν εγγράφως.

Όλι Ρέν: Παρά τις όποιες αλλαγές κυβέρνησης, οι δανειστές σας θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Στο ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, για την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ίδιου του Όλι Ρέν, για γραπτές δεσμεύσεις των κομμάτων της Ελλάδας ότι «συμφωνούν με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου και με τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους», απάντησε, σήμερα, ο ίδιος ο Επίτροπος.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση του ο Νίκος Χουντής μεταξύ άλλων υπογράμμιζε ότι: “…προκαλεί εξαιρετική εντύπωση η απαίτηση του Επιτρόπου Όλι Ρέν και άλλων θεσμικών παραγόντων της ΕΕ να δεσμευτούν εγγράφως τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας ότι συμφωνούν με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου και με τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους” και ότι δεν υπάρχει προηγούμενο “από την εποχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα μέχρι τις παρούσες Συνθήκες, νομοθετική ή άλλη διαδικασία, λήψης αποφάσεων, σε οιοδήποτε επίπεδο, να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κομμάτων της αντιπολίτευσης”, και κατέληγε στο ερώτημα προς τον Επίτροπο Ρέν: “με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνετε στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών; Με βάση ποιο άρθρο των Συνθηκών αντλεί ο επίτροπος το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών;”.

Σε αυτό το πολύ επίκαιρο ερώτημα απαντάει σήμερα ο Επίτροπος Όλι Ρέν. Στην απάντησή του σημειώνει ότι “ η Επιτροπή είναι της άποψης ότι ένα τέτοιο αίτημα είναι ενδεδειγμένο. Η Επιτροπή έχει τονίσει κατ’επανάληψη την κρίσιμη σημασία της επίτευξης πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης όταν η πρωτοφανής οικονομική προσαρμογή υλοποιείται από την ελληνική κοινωνία, και όταν κινητοποιούνται πολύ σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να στηρίξουν την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως είναι θεμιτό να επιθυμούν οι δανειστές (τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ) να έχουν καθησυχαστεί ως προς τη δέσμευση της Ελλάδας να σεβαστεί τους συμφωνημένους στόχους, παρά τις όποιες αλλαγές κυβέρνησης.”

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση.

02/02/12 Το Γραφείο Τύπου

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011047/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Απαίτηση για γραπτή δέσμευση και κομμάτων της αντιπολίτευσης στην απόφαση της 26ηςΟκτωβρίου

Στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου, στο σημείο 16, που αφορά στην Ελλάδα, ορίζεται ότι «Όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επαναλαμβάνουν επισήμως την ακλόνητη βούληση τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους, συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ζώνης του ευρώ». Είναι σαφές ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, με την απόφαση αυτή δεν έθεσαν, σε καμία περίπτωση, ως προαπαιτούμενο για την εγκυρότητά της, την συνυπογραφή της ανωτέρω συμφωνίας από άλλους πολιτικούς ή πολιτειακούς παράγοντες των κρατών μελών της ευρωζώνης. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, όχι μόνο θα αμφισβητούσε την δυνατότητα των νομίμων κυβερνήσεων να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν τις χώρες τους, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελούσε μια εξαιρετικά καινοφανή αλλά και αντιδημοκρατική διαδικασία αφού οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα δέσμευαν δια της υπογραφής τους, πρόσωπα αλλά και πολιτικά κόμματα των χωρών τους που δεν συμμετείχαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, προκαλεί εξαιρετική εντύπωση η απαίτηση του Επιτρόπου Όλι Ρέν και άλλων θεσμικών παραγόντων της ΕΕ «να δεσμευτούν εγγράφως τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας ότι συμφωνούν με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου και με τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους». Το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Επίτροπος ότι έτσι συνέβη στην περίπτωση της Πορτογαλίας ή και της Ιρλανδίας, δεν μπορεί να είναι ισχυρό, γιατί οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν αφορούν στις πρακτικές των συγκεκριμένων κρατών μελών και σε καμία περίπτωση στο Δίκαιο της ΕΕ. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προβλέπεται στις Συνθήκες, από την εποχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα μέχρι τις παρούσες Συνθήκες, νομοθετική ή άλλη διαδικασία, λήψης αποφάσεων, σε οιοδήποτε επίπεδο, όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κομμάτων της αντιπολιτεύσεως;

2. Με βάση ποιο άρθρο των Συνθηκών αντλεί ο επίτροπος το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών; Από ποιο όργανο της ΕΕ έλαβε σχετική εντολή; Που υπάρχει καταγεγραμμένη;

 EL

 

 

E-011047/2011

Απάντηση του κ. Rehn

εξ ονόματος της Επιτροπής

(1.2.2012)

Η απαίτηση για γραπτή δέσμευση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία που επετεύχθη κατά τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2011 και θα συνεχίσουν να υλοποιούν το ελληνικό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής προήλθε από την Ευρωομάδα και όχι από την Επιτροπή.

Ωστόσο, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι ένα τέτοιο αίτημα είναι ενδεδειγμένο. Η Επιτροπή έχει τονίσει κατ’επανάληψη την κρίσιμη σημασία της επίτευξης πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης όταν η πρωτοφανής οικονομική προσαρμογή υλοποιείται από την ελληνική κοινωνία, και όταν κινητοποιούνται πολύ σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να στηρίξουν την Ελλάδα.

Ούτως ή άλλως είναι θεμιτό να επιθυμούν οι δανειστές (τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ) να έχουν καθησυχαστεί ως προς τη δέσμευση της Ελλάδας να σεβαστεί τους συμφωνημένους στόχους, παρά τις όποιες αλλαγές κυβέρνησης.

Πηγή

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading