Καμία ευθύνη δεν έχει ο Πατριάρχης Ειρηναίος έκρινε το Νομικό Συμβούλιo του Κράτους. Ο Θεόφιλος …ξεπουλάει.

Κι όμως δεν έχει τέλος ο Γολγοθάς που ανεβαίνει από τις 11 Φεβρουαρίου του 2008 ο τέως Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος, ο οποίος από την ημέρα εκείνη που του αφαιρέθηκε ο τίτλος, αλλά και του στέρησαν το αξίωμα του Άρχιερέως με μια απλή διοικητική απόφαση τη στιγμή που ακόμα και όποιος έχει διαπράξει. .. απλό πταίσμα … Continue reading Καμία ευθύνη δεν έχει ο Πατριάρχης Ειρηναίος έκρινε το Νομικό Συμβούλιo του Κράτους. Ο Θεόφιλος …ξεπουλάει.