ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολόκληρο το φορολογικό νομοσχέδιο

Ολόκληρο το φορολογικό νομοσχέδιο

H νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα τεθεί σε ισχύ από το 2013 είναι ευνοική για οικογένειες χωρίς παιδιά δεδομένου ότι εισοδήματα μέχρι 9.000 δεν θα καταβάλλουν κανέναν φόρο.

Ωστόσο ο νέος τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων είναι πολυπλοκότερος και αρκετοί φορολογούμενοι θα αναγκαστούν τη βοήθεια λογιστή για να συμπληρώσουν τη δήλωση τους (των εισοδημάτων του 2013).

Το φορολογικό νομοσχέδιο αποτελείται από 148 σελίδες και παρουσιάζεται ολόκληρο. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνεται και η φορολόγηση του εφάπαξ ωστόσο στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη αυτή θα έχει αφαιρεθεί. Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

 

Μισθωτοί – Συνταξιούχοι

Η νέα κλίμακα έχει τρία κλιμάκια από οκτώ που είναι σήμερα. Το πρώτο κλιμάκιο εκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 21%, δεύτερο κλιμάκιο ξεκινά από τα 25.001 ευρώ και φθάνει μέχρι τις 48.000 ευρώ με συντελεστή 36% και το τρίτο κλιμάκιο θα εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 48.000 με συντελεστή 45%.

Το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καταργείται και αντικαθίσταται με σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 1.950 ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος καλείται να πληρώσει φόρο 800 ευρώ και δικαιούνται έκπτωση 1.950 ευρώ, δεν θα λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό σε επιστροφή φόρου απλά ο φόρος θα μηδενίζεται. Στα εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Το νέο σύστημα οδηγεί σε ελαφρύνσεις εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για μεγαλύτερα εισοδήματα. Ωστόσο οι οικογένειες με παιδιά θα επιβαρυνθούν από το νέο σύστημα λόγω της κατάργησης των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων.

 

Αποδείξεις.

Το σύστημα των αποδείξεων αλλάζει. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις αξίας μέχρι ποσού 25% του ετησίου εισοδήματός τους, εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μέχρι 42.000 ευρώ. Αν το εισόδημα υπερβαίνει το όριο αυτό, οι αποδείξεις που υποχρεούνται να μαζέψουν πρέπει να έχουν συνολική αξία 10.500 ευρώ (το 25% των 42.000 ευρώ). Όσοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα έχουν πέναλτι φόρου 21% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν μαζέψει και της αξίας των αποδείξεων που ισοδυναμεί με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ ετησίου δηλωθέντος ή ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος.

 

Εισοδήματα από τα ενοίκια

Από 1-1-2013 τα εισοδήματα που προκύπτουν από ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς με ειδική κλίμακα που θεσπίζεται. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται τρία κλιμάκια με συντελεστές 10%, 30% και 45%. Οσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα ευνοούνται από το νέο καθεστώς και θα καταβάλουν λιγότερους φόρους στο ελληνικό δημόσιο.Οσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 60.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον ανώτατο συντελεστή. Σήμερα τα εισοδήματα που προκύπτουν από ενοίκια φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή προστίθενται στα εισοδήματα από τη μισθωτή εργασία ή το ελευθέριο επάγγελμα και φορολογούνται συνολικά.

Η νέα κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια διαμορφώνεται ως εξής:

0-12.000 συντελεστής 10%

12.000- 60.000 συντελεστής 30%

60.000 και άνω συντελεστής 45%

Παράδειγμα:

Σήμερα μισθωτός λαμβάνει εισοδήματα από την εργασία του ύψους 18.000. Παράλληλα έχει εισοδήματα από ενοίκια 7.000 ευρώ. Το σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος ανέρχεται στα 25.000 ευρώ (18.000+7.000). Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί με την κλίμακα φορολογία εισοδήματος. Ο τελικός φόρος θα ανέλθει στα 3.670 ευρώ.

Με το νέο σύστημα ο ανωτέρω μισθωτός θα φορολογηθεί ξεχωριστά για τα εισοδήματα από την εργασία και τα ενοίκια.

Συγκεκριμένα το εισόδημα ύψους 18.000 ευρώ θα φορολογηθεί με την νέα κλίμακα (τρία κλιμάκια) και τα εισοδήματα ύψους 7.000 ευρώ με την κλίμακα που αναφέρεται παραπάνω.

Ειδικότερα για τα εισοδήματα από την μισθωτή εργασία ο φόρος ανέρχεται στα 3.780 ευρώ (18.000 χ 21%) .Από το ποσό αυτό όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ θα αφαιρεθούν 1.950 ευρώ (σταθερή έκπτωση φόρου αντί για αφορολόγητο όριο) . Ο τελικός φόρος ανέρχεται για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στα 1.830 ευρώ.

Για τα εισοδήματα από ενοίκια ο φόρος θα ανέλθει στα 700 ευρώ (7.000 χ 10%). Συνολικά θα καταβάλει στην εφορία και από τις από δύο πηγές εισοδήματος φόρο ύψους 2.530 ευρώ. Δηλαδή προκύπτει όφελος 1.140 ευρώ.

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τα καθαρά τους κέρδη θα φορολογηθούν με κλιμακωτούς συντελεστές 26% και 33% Ειδικότερα:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές:

-26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ.

-33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.

Με την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης, όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ελευθέρια επαγγέλματα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα έως και 55.000 ευρώ θα καταβάλουν υψηλότερους φόρους Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίες με εισοδήματα 15000 ευρώ σήμερα πληρώνει φόρο 1.290 ευρώ, ενώ με τις νέες ρυθμίσεις ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ανέρχεται σε 3.900 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει έξτρα φόρο 2.660 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μέχρι τρεις εργοδότες ή τα ακαθάριστά τους έσοδα προέρχονται σε ποσοστό 75% από ένα μόνο εργοδότη θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Φορολογικό Νομοσχέδιο

 

ΠΗΓΗ: matrix24.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading