ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο Μνημόνιο: Υποθηκεύσαμε την ιδιωτική περιουσία, τα έσοδα και τον χρυσό του Δημοσίου

Υποδουλωμένη οικονομικά, υπερχρεωμένη και υποανάπτυκτη χώρα είναι πλέον η Ελλάδα με τις νέες δανειακές συμβάσεις και το νέο Μνημόνιο που υπέγραψαν ο πρωθυπουργός, κ. Λ. Παπαδήμος, και ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευ. Βενιζέλος. Η Ελλάδα με την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων απεμπόλησε ένα στοιχειώδες κυριαρχικό δικαίωμα. Απεδέχθη την άρση της ασυλίας που προστάτευε την ιδιωτική περιουσία και τα έσοδα του Eλληνικού Δημοσίου, τον χρυσό και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας από διαδικασίες κατασχέσεων για διασφάλιση οφειλών προς πιστώτριες χώρες! Η χώρα μας απεδέχθη επίσης τη δυνατότητα των δανειστών να διώκουν και να συλλαμβάνουν Eλληνες αξιωματούχους σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής των νέων επαχθών δανείων καθώς και την απαγόρευση συμψηφισμού τυχόν απαιτήσεών της από τους δανειστές με τις οφειλές της από τα δάνεια, ώστε οι Γερμανοί να μη χάσουν ούτε ένα ευρώ!

Πέραν των επαχθών νέων όρων δανεισμού, η ελληνική κυβέρνηση απεδέχθη την άμεση κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί με επίπονους αγώνες από τους εργαζομένους, το κλείσιμο των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας που εκτελούσαν σημαντικά κοινωνικά προγράμματα για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους, την κατάργηση των προγραμμάτων δωρεάν σίτισης μαθητών και φοιτητών καθώς και το κλείσιμο δεκάδων ερευνητικών κέντρων!

Οπως αποκαλύπτεται από μια πιο προσεκτική ανάγνωση στα «ψιλά γράμματα» των νέων δανειακών συμβάσεων:

1) Η ιδιωτική περιουσία και τα έσοδα του ελληνικού κράτους, ο χρυσός και τα συναλλαγματικά αποθέματα που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούν πλέον να κατάσχονται από τους δανειστές σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν εμπρόθεσμα μία ή περισσότερες δόσεις από τα νέα δάνεια ύψους 93,7 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στο νέο χρηματοδοτικό «πακέτο». Η χώρα μας γίνεται κυριολεκτικά έρμαιο στις ορέξεις των Γερμανών, των Φινλανδών, των Ολλανδών και των λοιπών δανειστών, οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα εκτέλεσης κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων και εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν εγκαίρως μία ή περισσότερες δόσεις από τα νέα δάνεια! Επιπλέον, Ελληνες κρατικοί αξιωματούχοι θα είναι δυνατό να διώκονται και να συλλαμβάνονται σε περίπτωση μη αποπληρωμής των χρεών που προκύπτουν από τα νέα δάνεια! Ολα τα παραπάνω προκύπτουν από τους ακόλουθους όρους που περιλαμβάνονται στις δανειακές συμβάσεις:

α) «Το Επωφελούμενο Κράτος-Μέλος (σ.σ. η Ελλάδα) και η Τράπεζα της Ελλάδος με την παρούσα (σ.σ. σύμβαση συγχρηματοδότησης) ανεκκλήτως και ανεπιφύλακτα παραιτούνται από οιαδήποτε ασυλία την οποία δικαιούνται ή της οποίας μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, τα ίδια ή αναφορικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, ασυλίας από αγωγή, απόφαση ή άλλη εντολή, από κατάσχεση, σύλληψη ή ασφαλιστικά μέτρα πριν την απόφαση, και από την εκτέλεση έναντι των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που δεν απαγορεύεται από υποχρεωτικό νόμο».

β) «Το Επωφελούμενο Κράτος-Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα (σ.σ. σύμβαση διευκόλυνσης της πιστωτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο».

γ) «Το Επωφελούμενο Κράτος-Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα (σ.σ. σύμβαση διευκόλυνσης PSI διαχείρισης υποχρεώσεων) αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο».

2) Η Ελλάδα δεν έχει κανένα δικαίωμα να συμψηφίσει τις οφειλές της από τα νέα δάνεια των 93,7 δισ. ευρώ με τυχόν απαιτήσεις από τους δανειστές της, όπως είναι οι αποζημιώσεις ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ που θα μπορούσε να διεκδικήσει από τους Γερμανούς για τις τεράστιες καταστροφές και λεηλασίες που προκάλεσαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την περίοδο 1941-1944! Αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του παρακάτω όρου, ο οποίος είναι ίδιος σε όλες τις συμβάσεις:

«Ολες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος-Μέλος (σ.σ. την Ελλάδα) θα λάβουν χώρα χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερες και απαλλαγμένες από, και χωρίς εκπτώσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης».

3) Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των δανειστών και της χώρας μας θα επιλύονται πλέον με βάση το αγγλικό δίκαιο που προστατεύει πλήρως τα συμφέροντα των δανειστών! Σε κάθε δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται συγκεκριμένα όρος που προβλέπει ότι: «Η παρούσα Σύμβαση και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο».

Επιπλέον, στη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του κράτους που συνοδεύει κάθε σύμβαση αναφέρεται ότι: «Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για τη Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Επωφελούμενο Κράτος-Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο».

Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο ό,τι και αν συμφωνήσει και υπογράψει εις βάρος του ο οφειλέτης, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, ισχύει, έστω και αν είναι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο άλλων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αθέμιτο. Συνεπώς, εάν ποτέ στο μέλλον η Ελλάδα βρεθεί εκ νέου σε αδυναμία να εξοφλήσει τα νέα αυτά δάνεια, τα οποία διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, δεν θα έχει δικαίωμα να τα αναδιαρθρώσει προς όφελός της, δηλαδή δεν θα μπορεί να προβεί σε νέο «κούρεμα» για να ελαφρύνει το χρέος της!

Σαν να μην έφθαναν όλοι αυτοί οι επαχθείς όροι των νέων δανειακών συμβάσεων, από τον αναλυτικό κατάλογο των νέων δημοσιονομικών μέτρων συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ καθώς και των «διαρθρωτικών» παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν νομοθετηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, για να… διασωθεί από τον εκτροχιασμό ο Προϋπολογισμός του 2012 και να γίνει πιο… ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία, προκύπτει ότι οι κ.κ. Παπαδήμος και Βενιζέλος συμφώνησαν με την Τρόικα την κατάργηση της δωρεάν σίτισης των μαθητών των τεχνικών λυκείων και των φοιτητών καθώς και το οριστικό κλείσιμο όλων των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των περικοπών συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τις λειτουργικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού! Στο ίδιο πακέτο των περικοπών αυτών περιλαμβάνονται και άλλα επαχθή μέτρα όπως:

– Η μείωση στις επιδοτήσεις για τις παραμεθόριες περιοχές.

– Η κατάργηση του επιδόματος υπηρεσίας στο εξωτερικό για τους εκπαιδευτικούς.

– Η κατάργηση του ειδικού επιδόματος για τους συμβασιούχους διδάσκοντες στα πανεπιστήμια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Πηγή

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading