ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙΤΡΙΦΥΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη απέναντι στις νέες γενιές.

Υποχρέωση μας είναι:

 1. να προστατεύσουμε το περιβάλλον,
 2. να  διαφυλάξουμε το μέλλον των παιδιών μας
 3. και το αύριο του πολιτισμού μας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ίδρυση – Επωνυμία – Εδρα – Έμβλημα

 

Ιδρύεται Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

Και έδρα το Δ.Δ. Γαργαλιάνων Μεσσηνίας

Έμβλημα του Συλλόγου είναι ο αρχαίος αμφορέας με το μάζεμα των ελιών

 

Η σφραγίδα του Συλλόγου φέρει κυκλικά την επωνυμία

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

στο μέσο το έμβλημα του συλλόγου και το έτος ιδρύσεως 2008

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1 . Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, για την ηθική, μορφωτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική προαγωγή των μελών του και γενικά όλων των κατοίκων των Γαργαλιάνων.
2. Η ανεύρεση, συγκέντρωση και επεξεργασία λαογραφικών, ιστορικών, πολιτιστικών στοιχείων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με πνευματικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
3. Η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η δημιουργία αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και των κατοίκων της πόλης.

4. Η διατήρηση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανεπίτρεπτες προσβολές και δραστηριότητες. Η καταβολή προσπαθειών και ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.
5. Η συνεργασία του Συλλόγου με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή των Γαργαλιάνων, με παρόμοια σωματεία και Συλλόγους γειτονικών και άλλων πόλεων της χώρας μας αλλά και  άλλων χωρών.

6. Η συνειδητοποίηση μεταξύ των μελών του της ιστορικής και τοπικής καταγωγής τους, και ό,τι αυτό συνεπάγεται ως ευθύνη, χρέος και αποστολή για τη διάσωση, διαφύλαξη, καλλιέργεια και διάδοση των τοπικών ηθών, εθίμων και παραδόσεων, αλλά και της ιστορίας μας γενικότερα.

8. Η προβολή και ο εξωραϊσμός του Δήμου μας και γενικά η με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο πρόοδος των Γαργαλιάνων.

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Ο σύλλογος δεν έχει και δεν επιτρέπεται να έχει στο μέλλον πολιτική ή οικονομική σκοπιμότητα

Οι σκοποί του Συλλόγου υλοποιούνται με όλα τα νόμιμα και πρόσφορα μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ειδικότερα:

1)    Με την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου (ανεξάρτητου πολιτικά), ιστορικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, λαογραφικού, πατριωτικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Το έντυπο θα είναι στην αρχή σε μορφή μηνιαίας εφημερίδας με νέα των Γαργαλιάνων. Στόχος μας είναι η έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας των Γαργαλιάνων  το γρηγορότερο δυνατόν.

2)    Με την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, χοροεσπερίδων, παραδοσιακών εορταστικών και άλλων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.

3)    Με τη συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Δήμου – Νομού – Περιφέρειας – Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων των Γαργαλιάνων.

4)    Με τη δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς επιστημονικούς και πνευματικούς συλλόγους, συνδέσμους, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5)    Με την υποστήριξη με κάθε τρόπο, του έργου του Τριφυλιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, του Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων και άλλων καλλιτεχνικών φορέων που ήδη υπάρχουν στους Γαργαλιάνους.

6)    Με τον εμπλουτισμό με περισσότερα βιβλία και την καλύτερη οργάνωση της Δημοτικής μας  Βιβλιοθήκης.

7)    Με την αναβάθμιση και οικονομική υποστήριξη της ιστορικής Φιλαρμονικής Γαργαλιάνων.

8)    Με την καθιέρωση θεσμού «ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ», που θα απονέμεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σε καταγόμενα από τους Γαργαλιάνους πρόσωπα, για την κοινωνική, πνευματική, πατριωτική ή επιστημονική και κάθε άλλη αξιόλογη διάκρισή τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

9)    Με το να λειτουργεί σαν συνεκτικός κρίκος μεταξύ των εχόντων κοινή καταγωγή, τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

10) Με το να κάνουμε τους ομογενείς μας περήφανους για το τόπο που γεννήθηκαν.

11) Με την έκδοση (ανεξάρτητης πολιτικά) εφημερίδας με τίτλο «Τα Νέα των Γαργαλιάνων» (ή οποιονδήποτε άλλο τίτλο αποφασίσει το Δ.Σ. του συλλόγου) και άλλων ενημερωτικών εντύπων, για την λεπτομερή ενημέρωση των συμπολιτών μας για όλα τα θέματα που αφορούν τους Γαργαλιάνους όπως:

 • Η δημοσιοποίηση των αιτημάτων μας.
 • Η προβολή των προϊόντων και των Υπηρεσιών των Γαργαλιανωτών.
 • Η έγκαιρη πληροφόρηση μας και η μόνιμη επαγρύπνηση για ό,τι πρόκειται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων.
 • Η προβολή  επιτευγμάτων και διακρίσεων των απανταχού Γαργαλιανιωτών και γενικά η προβολή των Γαργαλιάνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

12) Με τη δημιουργία ιστοσελίδας για την άμεση ενημέρωση των Γαργαλιανιωτών σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η δημιουργία και προβολή της ιστοσελίδας μας, έχει σαν στόχο να δώσει τη δυνατότητα για την συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού ενεργών μελών και φίλων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να καταστούν ένας σημαντικός πυρήνας αλλά και ισχυρός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το αύριο με γέφυρα το σήμερα. Θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας Forum για να δώσει βήμα ενημέρωσης σε όλους τους πνευματικά ανήσυχους Γαργαλιανιώτες.

13)  Με τη δημιουργία ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού, για την άμεση ενημέρωση των πολιτών για ότι συμβαίνει στη πόλη μας  όπως αναμετάδωση δημοσίων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων και άλλων εκδηλώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.  Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Για την εγγραφή στο Σύλλογο, το υποψήφιο μέλος πρέπει:

Να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να συνυπογραφεί από πέντε (5) τουλάχιστον Ιδρυτικά Μελη του Συλλόγου. Το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση δε γίνει δεκτή, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα για την τύχη της αίτησης. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχτεί την αίτηση, ο αιτών εγγράφεται αμέσως μέλος του συλλόγου. Το νέο μέλος καταβάλει ως δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των δέκα (10) ευρώ και δέκα (10) ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην εγγραφή υποψηφίου μέλους που η συμμετοχή του στο σύλλογο θα δημιουργήσει προβλήματα στη ομαλή λειτουργία του. Υποχρεωτικά όμως παραπέμπει το ζήτημα στη γενική συνέλευση η οποία και αποφασίζει τελικά.

2.  Τακτικά Μέλη:

Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί, πολίτες Ελληνικής καταγωγής, άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους που κατάγονται ή κατοικούν  ή έχουν ειδική (π.χ. εργασία, επένδυση).σχέση  με τους Γαργαλιάνους. Ως τακτικά μέλη λογίζονται και όσοι υπέγραψαν το πρακτικό της ιδρύσεώς του Συλλόγου. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, να μετέχουν στις συζητήσεις της Γ.Σ. να προτείνουν, γραπτώς ή προφορικώς, οτιδήποτε νομίζουν ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του συλλόγου, προς το Δ.Σ., το οποίο και κρίνει εάν πρέπει να συζητηθεί στη Γ.Σ. ή να αποφασίσει μόνο του.

3.   Επίτημα Μέλη:

Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο ή άτομα που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για το Σύλλογο και την πραγματοποίηση των σκοπών αυτού. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, μπορούν όμως να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις, όταν κρίνουν ότι συμβάλλουν στην καλύτερη πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

4. Υποχρεώσεις

α) Η συμμετοχή στις διαδικασίες, στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

β) Τακτική καταβολή της συνδρομής και των έκτακτων εισφορών.

γ) Κοινωνική συμπεριφορά, αντάξια των αρχών, αξιών και σκοπών του Συλλόγου.

δ) Σε κάθε μέλος του συλλόγου που δεν συμμορφώνεται με τις αρχές και τους σκοπούς του καταστατικού ή δεν δείχνει υπακοή στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., ή μπαίνει συστηματικά αντιμέτωπος στους επιδιωκόμενους και καθαρά προσδιορισμένους σκοπούς του Συλλόγου, επιβάλλονται από το Δ.Σ. ποινές ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης.

Το Δ.Σ. θα κρίνει και θα αποφασίσει την κατάλληλη ποινή.

Οι ποινές διακρίνονται σε:

 • Απλή παρατήρηση.
 • Έγγραφη επίπληξη.
 • Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του Μέλους μέχρι (1) ένα χρόνο.
 • Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποινές επιβάλλεται αφού προηγουμένως κληθεί να απολογηθεί στο Δ.Σ. το μέλος που έπεσε σε παράπτωμα.

ε. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των συνδρομών τους στο Σύλλογο, στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά του όργανα.

ζ.  Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύλλογο επί ένα (1) χρόνο, διαγράφεται, με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση. Για την επανάκτηση του δικαιώματος, απαιτείται νέα εγγραφή και αφού καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής, καθώς και τις οφειλόμενες μέχρι την διαγραφή του εισφορές.

η’. Οποιοδήποτε μέλος και οποτεδήποτε. μπορεί να ζητήσει με γραπτή δήλωσή του, που θα απευθύνεται στο Δ.Σ., τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, υποχρεώνεται όμως να καταβάλει ολόκληρη τη συνδρομή του για το τελευταίο έτος που ήταν μέλος.

θ’. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10).

ι’. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Γαργαλιάνων και το αρχείο παραδίνεται στον Δήμαρχο Γαργαλιάνων.

Σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται η περιουσία του Συλλόγου στα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1.000 έως 2.000 ευρώ.

2. Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 2.001 έως 5.000 ευρώ.

3. Μεγάλοι Ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 5.000 ευρώ.

4. Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ’ εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε 4 χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΟΡΟΙ: Έσοδα του Συλλόγου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών, που ορίζεται σε 10 ευρώ.

β. Η ετήσια συνδρομή του μέλους, που ορίζεται σε 10 ευρώ.

γ. Οι έκτακτες εισφορές, το ποσό των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

δ. Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ε. Οι δωρεές που δεν είναι αντίθετες με τις αρχές και το σκοπό του Σωματείου.

στ.             Κάθε άλλη νόμιμη παροχή και χορήγηση.
Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.

Το ύψος των χρηματικών ποσών των παραγράφων α. και β. αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

1.   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται και λειτουργεί με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ισοτιμίας, από:

α) τη Γενική Συνέλευση των μελών του και

β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά ενώ οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη είτε είναι παρόντα και διαφώνησαν κατά τη λήψη, είτε απόντα. Όλες οι συνεδριάσεις βιντεοσκοπούνται.

β. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με ατομική έγγραφη πρόσκληση και καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τον ακριβή χρόνο και τόπο της συνεδρίασης του Συλλόγου, τον αριθμό της Συνέλευσης (πρώτη, δεύτερη κλπ), τον αριθμό των μελών που χρειάζονται για την απαρτία καθώς και τυχόν ημερομηνία επόμενης Συνέλευσης, σε περίπτωση μη απαρτίας, επτά (7) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στα μέλη που κατοικούν οπουδήποτε αλλού, αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (15) μέρες πριν από την παραπάνω ημεροχρονολογία. Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν καταβάλει πριν από την έναρξη των εργασιών, όλες τις συνδρομές τους.

γ.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 30% των ταμειακώς εντάξει μελών (απαρτία). Αν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γενική Συνέλευση, να εκλέξει με τη διαδικασία των προτάσεων και με ψηφοφορία με ανάταση  των  χεριών τριμελές Προεδρείο, που αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται επί των ιδίων θεμάτων χωρίς  άλλες διατυπώσεις την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας,και οι αποφάσεις παίρνονται με τους παρόντες.

δ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τη διαδικασία με τη σειρά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, καταρτίζει τον κατάλογο των ομιλητών, δίνει τον λόγο στα μέλη ή τον αφαιρεί αν είναι εκτός θέματος και αποβάλλει κάθε παρεκτρεπόμενο, καλεί δε τα μέλη να ψηφίσουν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και γενικά έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης τηρεί τα πρακτικά, που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το τρίτο μέλος του Προεδρείου, το οποίο βοηθά το Γραμματέα στο έργο του.

ζ. Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές όταν αφορούν  αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και προσωπικά θέματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γίνεται με ανάταση του χεριού.

η. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα, διαβάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι η διαχείριση της Διοίκησης του Συλλόγου. Στη συνέχεια διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και ακολουθεί συζήτηση για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και άλλα τυχόν ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να γραφτούν οποιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με τους σκοπούς και την δράση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. επτά (7) ημέρες πριν την Γ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει τα θέματα που προτείνει για συζήτηση Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης),  οποιοδήποτε θέμα προτάθηκε εγγράφως από το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Θέμα που δεν γράφηκε στην Ημερήσια Διάταξη δεν συζητείται.

θ. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  με απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ή με αίτηση του (1/5) των μελών που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, την οποία απευθύνουν στο ΔΣ και στην οποία γράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η αιτιολογία του επείγοντος χαρακτήρα της σύγκλισης του οργάνου. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ από την κατάθεση της αίτησης. Οι προθεσμίες για την προφορική ανακοίνωση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι τρεις (3) και επτά (7) μέρες αντίστοιχα για τα εντός και εκτός έδρας μέλη.

ι. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. για λόγους ανώτερης βίας, έχουν το δικαίωμα δέκα (10) τουλάχιστον μέλη να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει διοικούσα επιτροπή και να προκηρύξει νέες εκλογές. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεώνεται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραιτήσεως σ’ αυτή. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την διαδικασία, η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο. Άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης σ’ αυτή την Γ.Σ. δεν επιτρέπονται.

Η τακτική ετήσια Γ.Σ. συγκαλείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους στην αίθουσα της Δημοτικής Βιλιοθήκης Γαργαλιάνων ή σε όποια άλλη αίθουσα (εντός του Δήμου Γαργαλιάνων) αποφασίσει το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται για περίοδο δύο (2) χρόνων με μυστική ψηφοφορία, με κοινό ψηφοδέλτιο και ένα σταυρό προτιμήσεως, από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. δύναται να παραταθεί για ένα (1) και μόνο χρόνο προκειμένου το απερχόμενο Δ.Σ. να ολοκληρώσει το έργο του με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που λαμβάνεται με φανερή πλειοψηφία.

2. Στο Δ.Σ. εκλέγονται με σειρά πλειοψηφίας οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι. Οι τρεις (3) πρώτοι επιλαχόντες με σειρά πλειοψηφίας, είναι αναπληρωματικά μέλη, καλούμενα κατά περίπτωση να αναπληρώσουν τυχόν κενά στην προβλεπόμενη 7μελή σύνθεση του ΔΣ.

3. Το μέλος που έχει τους περισσότερους ψήφους και σε ισοψηφία το αρχαιότερο, καλεί μέσα σε οκτώ ημέρες τα μέλη που εκλέγονται να συγκροτηθούν σε σώμα για να εκλέξουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και μέλη. Η ψηφοφορία είναι μυστική, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα και απαιτείται η απλή πλειοψηφία

4. Ο/Η Πρόεδρος καλεί μέσα σε 7 μέρες σε κοινή συνεδρίαση το νέο και το απερχόμενο Δ.Σ. για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου, της σφραγίδας, των Βιβλίων οικονομικής διαχείρισης, του Μητρώου Μελών και καθετί άλλο που ανήκει στην περιουσία ή διοικητική δικαιοδοσία του Συλλόγου. Είναι αναγκαία η σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση και παραλαβή του ταμείου και του υλικού του συλλόγου. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την παραπάνω ανάληψη της Διοίκησης, το απερχόμενο Δ.Σ. διαχειρίζεται με ευθύνη, ακόμη και μόνο του, τις υποθέσεις του Συλλόγου που δεν επιδέχονται αναβολή. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Δ., γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτά τρία (4) μέλη του ΔΣ. κατόπιν υποβολής αιτήσεως που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα.. Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, το οποίο και μπορεί να μιλήσει σ’ αυτές πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν συμφωνεί το Δ.Σ. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν τη συνεδρίαση.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία και μόνη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα  για τα οποία, τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. που είναι παρόντα. Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται, αφού προηγούμενα διαβαστούν, το αργότερο πριν από τν επόμενη συνεδρίαση, η οποία δεν πραγματοποιείται αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης.

7. Μέλος του Δ..Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε (5) τακτικές και έκτακτες συνολικά συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα Σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση που ο αριθμός μελών του Δ.Σ. έχει μειωθεί κατά (2) δύο μέλη τουλάχιστον, συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. Ο Σύλλογος κατ’ οικονομίαν μπορεί να διοικηθεί από τριμελές Δ.Σ., μόνο στην περίπτωση που για τη λήξη της  θητείας του απομένει χρόνος λιγότερος από ένα (1) χρόνο. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να καθαιρ εθούν μόνο κατόπιν προτάσεως του ενός δέκατου (1/10) των μελών του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ύστερα από απόφαση που λαμβάνει η Γ.Σ. με πλειοψηφία των  τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Κάθε τακτικό μέλος του Δ.Σ. οφείλει: να μην αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ.

8. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν ρητά στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και που υπηρετούν το σκοπό του Συλλόγου. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για πράξεις ή παραλήψεις βλαπτικές για τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσίαζε ή είχε αντίθετη γνώμη σε απόφαση βλαπτική για το Σύλλογο, απαλλάσσεται της προσωπικής του ευθύνης. Τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης αποτελούν στην περίπτωση αυτή πλήρη απόδειξη. Το Δ.Σ. προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου. Το Δ.Σ. πραγματοποιεί επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα επιστημονικά και εκπολιτιστικά σωματεία κ.λ.π.

9. Αν λήξει η θητεία του Δ.Σ. και δεν εκλεγεί νέο, λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων. το Δ.Σ. ζητά τον διορισμό Διοικούσας Επιτροπής από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Καλαμάτας.

10. Τα βασικά Βιβλία που τηρεί το Δ.Σ. είναι:

α.   Μητρώο Μελών

β.   Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

γ.   Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

δ.   Βιβλίο  Ταμείου

ε.   Βιβλίο Περιουσίας

στ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου

11. 0 Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής νομικού ή φυσικού προσώπου. Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Προεδρεύει στο Δ.Σ. και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του Δ.Σ. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, εντάλματα πληρωμών και εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου. Έχει τη γενική επιμέλεια και επίβλεψη για την εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

12. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι ιδιότητες και αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και Του Ταμία του Δ.Σ. δεν μπορούν να συμπέσουν σε καμία περίπτωση στο ίδιο πρόσωπο. Για λόγους λειτουργικότητας και καλής διαχείρισης του Σωματείου ο Πρόεδρος εκχωρεί εγγράφως στον Αντιπρόεδρο ορισμένες αρμοδιότητές του, τις οποίες και ανακαλεί κατά την κρίση του.

13. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την κανονική σύγκληση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., κρατά τη σφραγίδα του Συλλόγου και όλα τα Βιβλία εκτός από το Ταμείο, τηρεί το Μητρώο και το αρχείο, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και με τον Ταμία τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό.

14. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος   για   τη   χρηματική   διαχείριση    και τη λοιπή    Περιουσία    του  Συλλόγου.  Ο ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του συλλόγου και πληρώνει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα έξοδα ύστερα από την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον πρόεδρο Δ.Σ. και το γενικό γραμματέα. Ο Ταμίας ενεργεί ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις, που αναγράφουν τη συνεδρίαση στην οποία το Δ.Σ. πήρε τη σχετική απόφαση. Το ύψος του ποσού των μικροδαπανών που μπορεί να εκτελέσει ο ταμίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση και υπογραφή από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και καταγράφει την ακίνητη και κινητή περιουσία του συλλόγου σε ειδικά βιβλία.

Ο Ταμίας τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, που είναι αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση, τους ταμειακούς λογαριασμούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς του Συλλόγου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Ο Ταμίας καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου, όταν αυτά ξεπερνούν τα εκατό (100 €) ευρώ σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Για κάθε ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί, απαιτείται εξουσιοδότηση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από τον ίδιο.

15. Το οικονομικό – διαχειριστικό έτος συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό  έτος.

16. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αν η σχετική απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας, την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Ν.Π.Ι.Δ. και του μέλους ή συζύγου του ή εξ αίματος συγγενή του, μέχρι και τον 3ο βαθμό.

17.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δύο (2) ημέρες με τα αυτά ποσοστά απαρτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη τον Πρόεδρο και δύο Συμβούλους, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. στην ίδια διαδικασία και για ταυτόχρονη με το Δ.Σ. θητεία. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το όργανο αυτό δεν υπάρχει ως μονομελές.

2. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου εποπτεύει οποτεδήποτε την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά Βιβλία του Σωματείου και συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση μέλους της. Υποβάλλει δια του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και προαιρετικά στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Έκθεση για την διαχείριση και οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Στο τέλος κάθε θητείας του Δ.Σ. παραλαμβάνει τα διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου από το Δ.Σ. για έλεγχο. Όταν τελειώσει ο έλεγχος συντάσσει έκθεση διαχείρισης της Διοίκησης και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για απαλλαγή των υπολόγων ή καταλογισμό των ευθυνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.  Σε κάθε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά το τέλος των άλλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ακολουθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού    Συμβουλίου     και Επιτροπής    οικονομικού  Ελέγχου. Οι υποψηφιότητες για  τα  όργανα αυτά υποβάλλονται στον Γραμματέα του Δ.Σ. με έγγραφη δήλωση, τουλάχιστον μία μέρα (1) πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μία μέρα πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με ευθύνη του Δ.Σ. καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο που στη μία όψη είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα  των υποψηφίων για το Δ.Σ. και στην άλλη όψη των υποψηφίων για την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι και δύο σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., μέχρι και δύο σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σειρά πλειοψηφίας μέχρι και τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για κάθε όργανο αριθμού των μελών του. Εκλέγονται οι επτά πρώτοι σαν τακτικά μέλη και οι τρεις επόμενοι σαν αναπληρωματικά. Αρχαιρεσίες γίνονται ακόμη και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει με τη μειωμένη απαρτία των παρόντων μελών. (κεφ. Η παράγ.

2. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται οπωσδήποτε μέσα στην ίδια μέρα, και διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη τακτική Γ.Σ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται δια βοής κατά την έναρξη των εργασιών και μετά την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, από μέλη του Συλλόγου που δεν είναι υποψήφια για κάποιο όργανο. Η Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο, έχει τη συλλογική ευθύνη και την εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, αποφασίζει αμέσως για κάθε αμφισβητούμενη περίπτωση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή άλλα συναφή ζητήματα, ελέγχει τον κατάλογο των ψηφοφόρων όσον αφορά το δικαίωμα ή όχι αυτών να ψηφίσουν, καθώς επίσης και την κατάρτιση του ονομαστικού καταλόγου των ψηφισάντων και ανακηρύσσει μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση της σταυροδοσίας, τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς για το Δ.Σ. και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού. Το πρακτικό ανακήρυξης  των επιτυχόντων υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται ένα αντίγραφο στην απερχόμενη διοίκηση και ένα αντίγραφο στον πρώτο επιτυχόντα για το νέο Δ.Σ., προκειμένου να συγκαλέσει τα μέλη του νέου Δ.Σ. σε διαδικασία συγκρότησής τους σε σώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παραβρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών. που είναι ταμιακά τακτοποιημένα

2. Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. στην οποία παραβρίσκονται τα 3/4 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η δε απόφαση για τη διάλυση του παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  Ειδικά η πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την αναγνώριση του Συλλόγου, συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, σε τριάντα (30) μέρες μετά την εγγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο αναγνωρισμένων Συλλόγων του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και έχει θέμα Ημερήσιας Διάταξης την εκλογή οργάνων του Συλλόγου. Σχετικά με τις προθεσμίες πρόσκλησης των μελών στη Γενική Συνέλευση, ισχύει το τριήμερο ή δεκαήμερο αντίστοιχα για τα μέλη που διαμένουν εντός και εκτός της έδρας του Σωματείου αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Γενικής Συνέλευσης του παρόντος Καταστατικού.

2.  Μέλη του Συλλόγου που κατοικούν ή διαμένουν εκτός του Νομού Μεσσηνίας και αντικειμενικά αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους, η οποία κατατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. αμέσως πριν από τη διαδικασία διαπίστωσης της απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως παρόντα τα εξουσιοδοτημένα μέλη και κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπροσωπεύει έγκυρα τον εντολέα του σε όλα τα δικαιώματά του. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 91 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  Στο πλαίσιο Αρχών του παρόντος Καταστατικού μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με ευθύνη του Δ.Σ. να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία του Συλλόγου και κυρίως τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως κλπ.

2.  Κάθε ζήτημα που δεν καλύπτεται από το παρόν Καταστατικό, αντιμετωπίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. που υπόκεινται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τηρούνται παράλληλα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με τα Σωματεία.

3.  Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από (14) δεκατέσσερα κεφάλαια, συντάχθηκε με την επιμέλεια των ιδρυτικών μελών και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου σήμερα στις     Ιουνίου  2008 . Το καταστατικό θα υποβληθεί προς έγκριση νομίμως στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button