ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΔΙΕΘΝΗΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ…

Αυστρία
Βασική Αμοιβή: € 4,080.
Πρόσθετες Αμοιβές: –
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στη Βουλή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Όχι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.
Βέλγιο
Βασική Αμοιβή: € 6,369.
Πρόσθετες Αμοιβές: Επίδομα δαπανών (περίπου στο 25% της βασικής αμοιβής) – Δεν φορολογείται.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στη Βουλή,ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Βουλγαρία
Βασική Αμοιβή: € 1,126.
Πρόσθετες Αμοιβές: –
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στη Βουλή, βοηθοί, επίσημο αυτοκίνητο, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, φύλακες ασφαλείας όταν ζητηθεί, ασφάλεια, δαπάνες ταξιδιών, επίσημη στέγαση.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Όχι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Γαλλία
Βασική Αμοιβή: € 7,100.
Πρόσθετες Αμοιβές: Αποζημίωση έως € 6.412 ανά μήνα για έξοδα γραφείου και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με το αξίωμα.
Άλλες Παροχές: € 9.138 ανά μήνα για την αποζημίωση μέχρι 5 βοηθών, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, έξοδα ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Μόνο η βασική αμοιβή.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Γερμανία
Βασική Αμοιβή: € 7,668.
Πρόσθετες Αμοιβές: Μηνιαίο ποσό ύψους € 3.969 (δεν υπόκειται σε φορολογία) για την κάλυψη δαπανών που έχουν να κάνουν με την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και
της διαμονής τους στο Βερολίνο.
Άλλες Παροχές: Ένα επιπλωμένο γραφείο, εμβαδού 54 τ.μ. περίπου, δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου για μετακινήσεις μέσα στην πόλη του Βερολίνου, δωρεάν χρήση του σιδηροδρόμου μέσα στη Γερμανία (μόνο για υπηρεσιακά ταξίδια), αποζημίωση για το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, όταν πρόκειται για υπηρεσιακά ταξίδια εντός της Γερμανίας, κάλυψη εξόδων για ταξίδια αποστολών της Βουλής και μέτρα ασφαλείας. Η Βουλή, καταβάλλει ως μισθούς, απ’ ευθείας στους συνεργάτες των βουλευτών (γραμματείς, επιστημονικούς συνεργάτες κλπ) ποσό έως € 13.660 ανά βουλευτή ανά μήνα (έμμισθος συνεργάτης ενός βουλευτή δε μπορεί να είναι νυν ή πρώην σύζυγός του, ή συγγενής έως και α΄ βαθμού).
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Δανία
Βασική Αμοιβή: DKK 50.848 (€ 6,717).
Πρόσθετες Αμοιβές: (DKK 50.054, 1 euro = …DKK) Επιπρόσθετη αμοιβή DKK 4.978 (€ 668) (αφορολόγητο), επίδομα στέγασης DKK 8.543 (€ 1.146) και επίδομα δεύτερης στέγασης DKK 2.441 (€ 328) για όσους έχουν διπλή κατοικία. (τα ποσά σε μηνιαία βάση).
Άλλες Παροχές: Παροχές: γραμματεία, βοηθοί, τηλεφωνική και ταχυδρομική ατέλεια, έξοδα ταξιδιών, δωρεάν στέγαση για τα 5 Μέλη του Προεδρείου στο Christiansborg.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Ελλάδα
Βασική Αμοιβή: € 5,781.
Πρόσθετες Αμοιβές: Επιπλέον αμοιβές για: συμμετοχή σε Επιτροπές, επίδομα οργάνωσης γραφείου (€ 1.170) και οικογενειακό επίδομα.
Άλλες Παροχές: Κάλυψη δαπανών για 3 άτομα προσωπικό γραφείου, αστυνομική προστασία, στέγαση, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών, ιατρικές υπηρεσίες.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Εσθονία 
Βασική Αμοιβή: € 3,356.
Πρόσθετες Αμοιβές: (Ο μισθός των βουλευτών είναι συνδεδεμένος με το “μέσο μισθό” της οικονομίας και είναι τετραπλάσιος αυτού). Επίδομα για έξοδα εκπροσωπήσεως στο 20% της βασικής αμοιβής. Επίδομα στέγασης και διαβίωσης εάν προέρχονται από απομακρυσμένη εκλογική περιφέρεια.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στη Βουλή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, έξοδα ταξιδιών, δωρεάν χρήση δημόσιων μεταφορικών μέσων.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Όχι.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Ηνωμένο Βασίλειο
Βασική Αμοιβή: GBP 4.565 (€ 5,478).
Πρόσθετες Αμοιβές: Σε ετήσια βάση £65,738 (1 £ = € 1,20). Οι βουλευτές υπόκεινται στην ίδια φορολογία και στις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές όπως όλοι οι μισθωτοί.
Άλλες Παροχές: Αστυνομική προστασία, τηλεφωνική και ταχυδρομική ατέλεια, κάλυψη δαπανών ταξιδιών κλπ.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Ιρλανδία
Βασική Αμοιβή: € 7,722.
Πρόσθετες Αμοιβές: –
Άλλες Παροχές: Κινητό Τηλέφωνο: € 41,66 / μήνα, έξοδα ταξιδιών: από € 2.475 έως € 8.782. Καλύπτονται και έξοδα διατήρησης γραφείου καθώς και γενικά έξοδα που μπορούν να ξεπεράσουν και τα € 2.000 ανά μήνα.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: –
Φορολόγηση: Ναι
Έλεγχος: –
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.
Ισπανία
Βασική Αμοιβή: € 2,814.
Πρόσθετες Αμοιβές: (Η αμοιβή καταβάλλεται 14 φορές ανά έτος). Καταβάλλεται € 1.824 ως επίδομα κατοικίας (αφορολόγητο).
Άλλες Παροχές: Κάλυψη κόστους μεταφορών και ταξί, γραμματειακή υποστήριξη, χώροι γραφείων στο Κοινοβούλιο, κάλυψη τηλεφωνικών δαπανών, κάλυψη κόστους βοηθού και δαπάνες ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Ιταλία
Βασική Αμοιβή: € 11,703.
Πρόσθετες Αμοιβές: Από το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής αφαιρούνται: κοινωνική ασφάλιση (€ 784,14), υγειονομική περίθαλψη (€ 526.66), συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (€ 1.006,51) και προείσπραξη φόρου εισοδήματος (€ 3.899,75). Επίσης, καταβάλλεται επίδομα διαβίωσης € 4.003 ανά μήνα.
Άλλες Παροχές: Ποσό € 4.190 για την πληρωμή συνεργατών ή άλλων εξόδων, ποσό από € 1.100 έως € 1.300 ανά μήνα για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών και ποσό € 258 για τηλεφωνικές δαπάνες.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Κύπρος
Βασική Αμοιβή: € 3,585.
Πρόσθετες Αμοιβές: Επίδομα παραστάσεως: € 1.984.
Άλλες Παροχές: Επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών: € 713, επίδομα οδοιπορικών: € 480.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Λεττονία
Βασική Αμοιβή: LVL 1,416.8 (€ 2,024).
Πρόσθετες Αμοιβές: LVL 1.417 (1 euro = 0,70 LVL). Αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπές (κυμαίνεται από 300 έως 900 LVL, δηλαδή από 430 έως 1280 ευρώ).
Άλλες Παροχές: Αμοιβή για έως 2 βοηθούς δωρεάν αυτοκίνητο, κάλυψη δαπανών γραφείου, κάλυψη τηλεφωνικών και ταχυδρομικών δαπανών, κάλυψη δαπανών ταξιδιών, δωρεάν χρήση ΜΜΜ, κάλυψη άλλων δαπανών (στις παραπάνω δαπάνες υπάρχουν όρια).
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Όχι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Λιθουανία
Βασική Αμοιβή: LTL 7,000.05 (€ 2,029).
Πρόσθετες Αμοιβές: LTL 7.000 (1 € = 3,45 LTL). Υφίστανται και άλλα επιδόματα και βοηθήματα που συνήθως ξεπερνούν τα € 1.200 μηνιαίως.
Άλλες Παροχές: –
Συνταξιοδοτικό σχήμα: –
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: –
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Λουξεμβούργο
Βασική Αμοιβή: € 6,000.
Πρόσθετες Αμοιβές: Οικογενειακό επίδομα.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία, εξοπλισμός γραφείου, δύο βοηθοί.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Κατά το ήμισυ.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Μάλτα
Βασική Αμοιβή: € 1,594.
Πρόσθετες Αμοιβές: Οι βουλευτές λαμβάνουν και ένα ετήσιο επίδομα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που φθάνει στα € 2.868 ετησίως.
Άλλες Παροχές: –
Συνταξιοδοτικό σχήμα: –
Φορολόγηση: –
Έλεγχος: –
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Ολλανδία
Βασική Αμοιβή: € 6,950.
Πρόσθετες Αμοιβές: 8% επί του μισθού για έξοδα παραστάσεως, 13 μισθοί ανά έτος.
Άλλες Παροχές: Γραμματειακή υποστήριξη, χώρος γραφείου, αμοιβή για έναν βοηθό, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, έξοδα ταξιδιών (ένα τμήμα των δαπανών αυτών αφαιρείται από το μισθό – η αφαίρεση δε μπορεί να υπερβεί το 35% του μισθού).
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Ουγγαρία
Βασική Αμοιβή: Ft 231.900 (€ 850).
Πρόσθετες Αμοιβές: Ο βασικός μισθός είναι Ft 231.900 (περίπου € 850) ανά μήνα από τον Ιανουάριο του 2008. Το επίδομα ανάλογα με την απόσταση από τη Βουδαπέστη μπορεί να είναι από Ft 162.330 έως Ft 371.040 (περίπου € 600 έως € 1.350).Βουλευτές που δεν έχουν κατοικία στη Βουδαπέστη μπορούν να λαμβάνουν Ft 115.950  (περίπου € 420) ανά μήνα για τη στέγαση και μπορεί να πάρει επίδομα βοηθητικού προσωπικού Ft 139.140 (περίπου € 510) το μήνα.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία από το Κοινοβούλιο, επιστημονικός συνεργάτης, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, έξοδα υπηρεσιακών ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Πολωνία
Βασική Αμοιβή: PLN 10.250 (€ 2,500).
Πρόσθετες Αμοιβές: Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα συμμετοχής σε συνεδριάσεις (30% της βασικής αμοιβής).
Άλλες Παροχές: Βοηθοί, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών, κλπ.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Μόνο η βασική αμοιβή.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Πορτογαλία
Βασική Αμοιβή: € 3,708.
Πρόσθετες Αμοιβές: Καταβάλλονται επιδόματα αδείας και Χριστουγέννων. Έξοδα παράστασης: 10% της βασικής αμοιβής ανά μήνα. Επίδομα μετακινήσεων προς και από εκλογική περιφέρεια.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία και βοηθοί στο Κοινοβούλιο, δωρεάν ταχυδρομικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Μόνο η βασική αμοιβή.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Ρουμανία
Βασική Αμοιβή: RON 4.600 (€ 1,011).
Πρόσθετες Αμοιβές: Επίδομα ενοικίου 550 ευρώ ανά μήνα. Δωρεάν παροχή για μετακίνηση προς το Κοινοβούλιο 9,5 λίτρα diesel ανά εκατό χιλιόμετρα, αποζημίωση για ταξίδια. (Το συνολικό κόστος των διαφόρων πρόσθετων αμοιβών, συχνά φθάνει έως και € 2.500 μηναίως).
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στο Κοινοβούλιο / Βοηθοί, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Όχι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; –

Σλοβακία
Βασική Αμοιβή: € 1,961.
Πρόσθετες Αμοιβές: (Οι μισθοί των βουλευτών είναι συνδεδεμένοι με τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού – Ο μισθός του βουλευτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το τριπλάσιο της μέσης αμοιβής ενός εργαζομένου).
Άλλες Παροχές: Γραμματειακή υποστήριξη στη Βουλή, γραφείο με εξοπλισμό, κόστος αμοιβής ενός επιστημονικού συνεργάτη.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Όχι.
Φορολόγηση: Μόνο η βασική αμοιβή.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Σλοβενία
* Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Σουηδία
Βασική Αμοιβή: SEK 54,760 (€ 6,360).
Πρόσθετες Αμοιβές: Τα μέλη της σουηδικής Βουλής έχουν μια βασική αμοιβή των 54.500 SEK (6,360.42 ευρώ) το μήνα. Επίδομα παράστασης περίπου 1200 ευρώ.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία και επιστημονικοί συνεργάτες στο Κοινοβούλιο, στέγαση (σε ιδιόκτητα διαμερίσματα της Βουλής), ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Τσεχία
Βασική Αμοιβή: CZK 59,000 (€ 2,360).
Πρόσθετες Αμοιβές: (Βασική αμοιβή: 59.000 CZK – 1 ευρώ = 25 CZK). Η βασική αμοιβή καταβάλλεται 14 φορές το χρόνο. Έξοδα ταξιδιών και παράστασης: έως 2.644 ευρώ (ανάλογα με την απόσταση από την Πράγα).
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στο Κοινοβούλιο, βοηθοί, φύλακες ασφαλείας σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, έξοδα ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Όχι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ναι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Όχι.

Φινλανδία
Βασική Αμοιβή: € 6,335.
Πρόσθετες Αμοιβές: Η βασική αμοιβή αυξάνεται σε € 6.811 μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας. Έξοδα παραστάσεως από € 990 έως € 1.810 μηνιαίως, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Επίδομα αδείας.
Άλλες Παροχές: Γραμματεία στο Κοινοβούλιο, βοηθοί, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών.
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Όχι.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βασική Αμοιβή: € 7,957.
Πρόσθετες Αμοιβές: Επίδομα γενικών εξόδων: € 4.299 μηνιαίως. Επίδομα μετακίνησης για τις συνεδριάσεις του Στρασβούργου (ανάλογα με την απόσταση και τον τρόπο μετακίνησης). Ετήσιο επίδομα για έξοδα μετακίνησης: έως και  € 4.243. Επίδομα παρουσίας € 304 για κάθε ημέρα παρουσίας σε επίσημες συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών φορέων.
Άλλες Παροχές: Δαπάνες ταξιδιών, έξοδα διαμονής, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής, επιλογή προσωπικού με ανώτατο μηνιαίο ποσό για την κάλυψη των εξόδων τους τα € 21.209 μηνιαίως
Συνταξιοδοτικό σχήμα: Ναι.
Φορολόγηση: Ναι.
Έλεγχος: Ισχύει η νομοθεσία κάθε κράτους.
Υπάρχουν στοιχεία στο site; Ναι.

Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

http://www.forologoumenos.gr/index.php?news=21736

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading