ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βραδυφλεγής βόμβα…Σε θανάσιμη παγίδα έβαλαν την χώρα…

Η δανειακή σύμβαση είναι άμεσα πληρωτέα…σε περίπτωση χροεκοπίας οποιουδήποτε ομολόγου !!!!

Προσέξτε τι αναφέρει η παράγραφος 8 Περιστατικά χρεοκοπίας (EVENTS OF DEFAULT) της δανειακής σύμβασης που υπογράψανε:
The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if: 
(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness…
Οι Δανειστές, μπορούν, με γραπτή προειδοποίηση (που εξυπηρετείται από την Επιτροπή που ενεργεί για λογαριασμό τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των) στον δανειολήπτη, να ακυρώσει τη διευκόλυνση και / ή να κηρύξει το οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου των δανείων ληξιπρόθεσμο και άμεσα πληρωτέο μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, εφόσον:
(g)  O οφειλέτης δεν μπορεί γενικά να πληρώσει τα σχετικά χρέη..
Δείτε τώρα τι θεωρούν  “Relevant Indebtedness”
For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.
“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.
Δημόσιο εσωτερικό χρέος νοείται το σύνολο των χρεών του δανειολήπτη που (i) είναι εκφρασμένα στο νόμιμο νόμισμα του δανειολήπτη (ii) είναι με τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, γραμμάτια ή άλλους τίτλους ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις, καθώς και ….

Kαταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ;;;

Kαταλάβατε γιατί γίνεται όλη η ιστορία με το PSI και το Αγγλικό δίκαιο ;;

Kαταλάβατε γιατί πάμε σε νέο δανεισμό ;;

Δείτε ολόκληρο το επίμαχο άρθρο 8 της δανειακής

8. EVENTS OF DEFAULT
(1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:
(a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
(b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
(c) the Borrower’s obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable against the Borrower or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or
(d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower’s Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower’s Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or
(e) Relevant Indebtedness of the Borrower having an aggregate principal amount in excess of Euro 250 million is the subject of a declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of such indebtedness or a de facto moratorium on payments; or
(f) the Borrower does not make timely repurchases from the IMF in relation to the IMF Stand-by Arrangement; or
(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the payment of the Relevant Indebtedness of the Borrower or of Relevant Indebtedness assumed or guaranteed by it.
For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.
“External Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower or the Borrower’s Agent (i) which is denominated or payable in a currency other than the lawful currency of the Borrower and (ii) which was not originally incurred or assumed under an agreement or instrument made with or issued to creditors substantially all of who are residents of Greece or entities having their head office or principal place of business with the territory of Greece.
“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.
(2) The Lenders may, but are not obliged to, exercise their rights under this Article and may also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights. In relation to such rights they shall act in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
(3) The Borrower shall reimburse all costs, expenses, fees and loss of interest incurred and payable by the Lenders or the Commission as a consequence of an early repayment of any Loan under this Article. The loss of interest is the difference (if it is a positive amount) between the interest rate of the Loan and the interest received from the reinvestment of the amounts repaid early, for the period between the date of the early repayment and the date on which the Loan matures or can be terminated by the Lenders. In addition, the Borrower shall pay default interest, as provided in Article 5(5) above, which shall accrue as from the date when the outstanding principal amount of the Loan has been declared immediately due and payable, until the date of actual payment in full.
Διαβάστε την δανειακή :
(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness…
Οι Δανειστές, μπορούν, με γραπτή προειδοποίηση (που εξυπηρετείται από την Επιτροπή που ενεργεί για λογαριασμό τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των) στον δανειολήπτη, να ακυρώσει τη διευκόλυνση και / ή να κηρύξει το οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου των δανείων ληξιπρόθεσμο και άμεσα πληρωτέο μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, εφόσον:
(g)  O οφειλέτης δεν μπορεί γενικά να πληρώσει τα σχετικά χρέη..
Δείτε τώρα τι θεωρούν  “Relevant Indebtedness”
For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.
“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.
Δημόσιο εσωτερικό χρέος νοείται το σύνολο των χρεών του δανειολήπτη που (i) είναι εκφρασμένα στο νόμιμο νόμισμα του δανειολήπτη (ii) είναι με τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, γραμμάτια ή άλλους τίτλους ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις, καθώς και ….

Kαταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ;;;

Kαταλάβατε γιατί γίνεται όλη η ιστορία με το PSI και το Αγγλικό δίκαιο ;;

Kαταλάβατε γιατί πάμε σε νέο δανεισμό ;;

Δείτε ολόκληρο το επίμαχο άρθρο 8 της δανειακής

8. EVENTS OF DEFAULT
(1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:
(a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
(b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
(c) the Borrower’s obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable against the Borrower or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or
(d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower’s Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower’s Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or
(e) Relevant Indebtedness of the Borrower having an aggregate principal amount in excess of Euro 250 million is the subject of a declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of such indebtedness or a de facto moratorium on payments; or
(f) the Borrower does not make timely repurchases from the IMF in relation to the IMF Stand-by Arrangement; or
(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the payment of the Relevant Indebtedness of the Borrower or of Relevant Indebtedness assumed or guaranteed by it.
For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.
“External Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower or the Borrower’s Agent (i) which is denominated or payable in a currency other than the lawful currency of the Borrower and (ii) which was not originally incurred or assumed under an agreement or instrument made with or issued to creditors substantially all of who are residents of Greece or entities having their head office or principal place of business with the territory of Greece.
“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.
(2) The Lenders may, but are not obliged to, exercise their rights under this Article and may also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights. In relation to such rights they shall act in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
(3) The Borrower shall reimburse all costs, expenses, fees and loss of interest incurred and payable by the Lenders or the Commission as a consequence of an early repayment of any Loan under this Article. The loss of interest is the difference (if it is a positive amount) between the interest rate of the Loan and the interest received from the reinvestment of the amounts repaid early, for the period between the date of the early repayment and the date on which the Loan matures or can be terminated by the Lenders. In addition, the Borrower shall pay default interest, as provided in Article 5(5) above, which shall accrue as from the date when the outstanding principal amount of the Loan has been declared immediately due and payable, until the date of actual payment in full.
Διαβάστε την δανειακή :
(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness…
Οι Δανειστές, μπορούν, με γραπτή προειδοποίηση (που εξυπηρετείται από την Επιτροπή που ενεργεί για λογαριασμό τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των) στον δανειολήπτη, να ακυρώσει τη διευκόλυνση και / ή να κηρύξει το οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου των δανείων ληξιπρόθεσμο και άμεσα πληρωτέο μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, εφόσον:
(g)  O οφειλέτης δεν μπορεί γενικά να πληρώσει τα σχετικά χρέη..
Δείτε τώρα τι θεωρούν  “Relevant Indebtedness”
For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.
“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.
Δημόσιο εσωτερικό χρέος νοείται το σύνολο των χρεών του δανειολήπτη που (i) είναι εκφρασμένα στο νόμιμο νόμισμα του δανειολήπτη (ii) είναι με τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, γραμμάτια ή άλλους τίτλους ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις, καθώς και ….

Kαταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ;;;

Kαταλάβατε γιατί γίνεται όλη η ιστορία με το PSI και το Αγγλικό δίκαιο ;;

Kαταλάβατε γιατί πάμε σε νέο δανεισμό ;;

Δείτε ολόκληρο το επίμαχο άρθρο 8 της δανειακής

8. EVENTS OF DEFAULT
(1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:
(a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
(b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
(c) the Borrower’s obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable against the Borrower or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or
(d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower’s Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower’s Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or
(e) Relevant Indebtedness of the Borrower having an aggregate principal amount in excess of Euro 250 million is the subject of a declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of such indebtedness or a de facto moratorium on payments; or
(f) the Borrower does not make timely repurchases from the IMF in relation to the IMF Stand-by Arrangement; or
(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the payment of the Relevant Indebtedness of the Borrower or of Relevant Indebtedness assumed or guaranteed by it.
For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.
“External Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower or the Borrower’s Agent (i) which is denominated or payable in a currency other than the lawful currency of the Borrower and (ii) which was not originally incurred or assumed under an agreement or instrument made with or issued to creditors substantially all of who are residents of Greece or entities having their head office or principal place of business with the territory of Greece.
“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.
(2) The Lenders may, but are not obliged to, exercise their rights under this Article and may also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights. In relation to such rights they shall act in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
(3) The Borrower shall reimburse all costs, expenses, fees and loss of interest incurred and payable by the Lenders or the Commission as a consequence of an early repayment of any Loan under this Article. The loss of interest is the difference (if it is a positive amount) between the interest rate of the Loan and the interest received from the reinvestment of the amounts repaid early, for the period between the date of the early repayment and the date on which the Loan matures or can be terminated by the Lenders. In addition, the Borrower shall pay default interest, as provided in Article 5(5) above, which shall accrue as from the date when the outstanding principal amount of the Loan has been declared immediately due and payable, until the date of actual payment in full.
Διαβάστε την δανειακή :

(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness…

 

 

Οι Δανειστές, μπορούν, με γραπτή προειδοποίηση (που εξυπηρετείται από την Επιτροπή που ενεργεί για λογαριασμό τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των) στον δανειολήπτη, να ακυρώσει τη διευκόλυνση και / ή να κηρύξει το οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου των δανείων ληξιπρόθεσμο και άμεσα πληρωτέο μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, εφόσον:

(g)  O οφειλέτης δεν μπορεί γενικά να πληρώσει τα σχετικά χρέη..

Δείτε τώρα τι θεωρούν  “Relevant Indebtedness”

For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.

“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.

 

Δημόσιο εσωτερικό χρέος νοείται το σύνολο των χρεών του δανειολήπτη που (i) είναι εκφρασμένα στο νόμιμο νόμισμα του δανειολήπτη (ii) είναι με τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, γραμμάτια ή άλλους τίτλους ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις, καθώς και ….

Kαταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ;;;

Kαταλάβατε γιατί γίνεται όλη η ιστορία με το PSI και το Αγγλικό δίκαιο ;;

Kαταλάβατε γιατί πάμε σε νέο δανεισμό ;;

Δείτε ολόκληρο το επίμαχο άρθρο 8 της δανειακής

8. EVENTS OF DEFAULT

(1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:

(a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or

(b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or

(c) the Borrower’s obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable against the Borrower or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or

(d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower’s Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower’s Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or

(e) Relevant Indebtedness of the Borrower having an aggregate principal amount in excess of Euro 250 million is the subject of a declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of such indebtedness or a de facto moratorium on payments; or

(f) the Borrower does not make timely repurchases from the IMF in relation to the IMF Stand-by Arrangement; or

(g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the payment of the Relevant Indebtedness of the Borrower or of Relevant Indebtedness assumed or guaranteed by it.

For the purposes of the foregoing, “Relevant Indebtedness” means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.

“External Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower or the Borrower’s Agent (i) which is denominated or payable in a currency other than the lawful currency of the Borrower and (ii) which was not originally incurred or assumed under an agreement or instrument made with or issued to creditors substantially all of who are residents of Greece or entities having their head office or principal place of business with the territory of Greece.

“Public Internal Indebtedness” means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.

(2) The Lenders may, but are not obliged to, exercise their rights under this Article and may also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights. In relation to such rights they shall act in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.

(3) The Borrower shall reimburse all costs, expenses, fees and loss of interest incurred and payable by the Lenders or the Commission as a consequence of an early repayment of any Loan under this Article. The loss of interest is the difference (if it is a positive amount) between the interest rate of the Loan and the interest received from the reinvestment of the amounts repaid early, for the period between the date of the early repayment and the date on which the Loan matures or can be terminated by the Lenders. In addition, the Borrower shall pay default interest, as provided in Article 5(5) above, which shall accrue as from the date when the outstanding principal amount of the Loan has been declared immediately due and payable, until the date of actual payment in full.

Διαβάστε την δανειακή :

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading