ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙΕΚΛΟΓΕΣΤΡΙΦΥΛΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

1637 1Τελικά αποτελέσματα για την Δ.Ε. Γαργαλιάνων.

ΕΛΑΒΑΝ

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 2231    46.86%

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 1811     38.04%

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 540     11.34%

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 179     3.76%

=================================================================

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για την Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για όλα τα εκλογικά τμήματα της Δ.Ε. Γαργαλιάνων.


461 Εκλογικό Τμήμα Λεύκης 
Εγγεγραμμένοι: 291

 

Ψήφισαν:143

Άκυρα / Λευκά:1

Έγκυρα: 142

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 75

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 63

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 4

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : –


 

1626 1448 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων
Εγγεγραμμένοι: 478

 

Ψήφισαν:278

Άκυρα / Λευκά:11

Έγκυρα: 267

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 92

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 136

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 31

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 8


 

1663 1450 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων
Εγγεγραμμένοι: 498

 

Ψήφισαν:261

Άκυρα / Λευκά:2

Έγκυρα: 259

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 88

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 142

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 22

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 7


 

466 Εκλογικό Τμήμα Φλόκας
Εγγεγραμμένοι: 157

 

Ψήφισαν:55

Άκυρα / Λευκά: 4

Έγκυρα: 51

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 21

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 27

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 2

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 1


 

1645 1455 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων
Εγγεγραμμένοι: 463

 

Ψήφισαν:240

Άκυρα / Λευκά: –

Έγκυρα: 240

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 69

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 132

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 32

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 7


 

1655 1456 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων
Εγγεγραμμένοι: 465

 

Ψήφισαν:244

Άκυρα / Λευκά: 7

Έγκυρα: 237

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 82

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 125

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 20

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 10


 

464 Εκλογικό Τμήμα Πύργου
Εγγεγραμμένοι: 467

 

Ψήφισαν:296

Άκυρα / Λευκά: 7

Έγκυρα: 289

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 106

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 147

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 26

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 10


 

1672452 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων
Εγγεγραμμένοι: 528

 

Ψήφισαν: 259

Άκυρα / Λευκά: 3

Έγκυρα: 256

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 96

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 115

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 34

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 11


 

1659 1447 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων
Εγγεγραμμένοι: 502

 

Ψήφισαν: 285

Άκυρα / Λευκά: 6

Έγκυρα: 279

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 105

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 130

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 36

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 8


1726 1453 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

Εγγεγραμμένοι: 482

 

Ψήφισαν: 255

Άκυρα / Λευκά: 8

Έγκυρα: 247

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 114

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 99

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 25

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 9


 

 460 Εκλογικό Τμήμα Βάλτας

Εγγεγραμμένοι: 285

 

Ψήφισαν: 185

Άκυρα / Λευκά: 0

Έγκυρα: 185

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 88

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 49

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 41

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 7


 

463 Εκλογικό Τμήμα Μουζακίου

Εγγεγραμμένοι: 465

 

Ψήφισαν: 255

Άκυρα / Λευκά: 2

Έγκυρα: 253

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 111

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 83

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 38

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 31


 

462 Εκλογικό Τμήμα Μαραθόπολης

Εγγεγραμμένοι: 551

 

Ψήφισαν: 325

Άκυρα / Λευκά: 4

Έγκυρα: 321

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 135

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 161

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 24

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 1


main38449 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

Εγγεγραμμένοι: 508

Ψήφισαν: 255

Άκυρα / Λευκά: 4

Έγκυρα: 251

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 94

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 98

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 50

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 9


 

459 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

1652 1Εγγεγραμμένοι: 492

Ψήφισαν: 247

Άκυρα / Λευκά: 5

Έγκυρα: 242

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 91

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 102

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 35

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 14


 

1628 1454 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

Εγγεγραμμένοι: 475

Ψήφισαν: 250

Άκυρα / Λευκά: 8

Έγκυρα: 242

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 80

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 115

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 32

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 15


 

1754 1458 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

Εγγεγραμμένοι: 460

Ψήφισαν: 256

Άκυρα / Λευκά: 3

Έγκυρα: 253

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 72

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 143

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 32

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 6


 

1736 1457 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

Εγγεγραμμένοι: 467

Ψήφισαν: 249

Άκυρα / Λευκά: 3

Έγκυρα: 246

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 99

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 110

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 28

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 9


 

1654 1451 Εκλογικό Τμήμα Γαργαλιάνων

Εγγεγραμμένοι: 489

Ψήφισαν: 285

Άκυρα / Λευκά: 7

Έγκυρα: 278

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 95

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 147

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 31

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 5


  

465 Εκλογικό Τμήμα Πύργου

Εγγεγραμμένοι: 377

Ψήφισαν: 232

Άκυρα / Λευκά: 9

Έγκυρα: 223

ΕΛΑΒΑΝ

Η Τριφυλία Αλλάζει – Ανδρινόπουλος Ε. : 98

Τριφυλία Ξεκινάμε – Κατσίβελας Π. : 107

Ρ.Α.Κ.Ι – Θεοδωρακόπουλος Γ. : 7

Λαϊκή Συσπείρωση – Κουκούμης Σ. : 11

======================================================================

Κατσ

 

 

 

 

 

 

 

Ανδρ

Ρακι

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1629 1

 Κωνσταντίνε, πέταξε τα ψηφοδέλτια και πιάσε την κιθάρα! Σώσε μας!

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading