ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται οι λυπητερές για τα νέα τέλη κυκλοφορίας

Διορία μέχρι τις 31-12-2010 δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους κάτοχους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για να πληρώσουν τα «πράσινα» τέλη κυκλοφορίας του 2011, αν θέλουν να μην το πληρώσουν διπλάσιο (με πρόστιμο έως 100%) μετά την πρωτοχρονιά.
Μάλιστα όσοι έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κ.ε. θα…….
καταβάλλουν, μαζί με τα τέλη, και τον ειδικό φόρο. 

Η διάθεση των σημάτων, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών θα γίνεται μόνο από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. 

Οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μόνο σε περιπτώσεις όπου το ειδοποιητήριο χαθεί ή αυτό αναγράφει λάθος ΑΦΜ του ιδιοκτήτου του ΙΧ. Αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει ΑΦΜ, πρέπει να πάει στο ΔΟΥ για να εκδώσει υποχρεωτικά.

Για τα ΔΧ οχήματα, τα ειδικά σήματα θα χορηγήσουν μόνο οι Δ.Ο.Υ

Όσα ΙΧ έχουν ήδη ταξινομηθεί μέχρι 31-10-2010, θα πληρώσουν τα νέα τέλη κυκλοφορίας που αποφάσισε πρόσφατα η κυβέρνηση. Τα πρόσθετα τέλη ξεκινούν από τα 22 ευρώ σε σχέση με το 2010. Στην ίδια κατηγορία και για κυβικά 1.358 – 1548 κ.ε. η ετήσια αύξηση φτάνει στα 36 ευρώ και από 1.549 μέχρι 1.748 κ.ε. στα 56 ευρώ!
Η νέα κλίμακα με βάση τον κυβισμό διαμορφώνεται ως εξής:
* Μέχρι 300 κ.ε.: 20 ευρώ
* 301 – 785: 50 ευρώ
* 786 – 1.071: 110 ευρώ
* 1.072 – 1.357: 120 ευρώ
* 1.358 – 1548: 220 ευρώ
* 1.549 – 1.738: 240 ευρώ
* 1.739 – 1.928: 270 ευρώ
* 1.929 – 2.357: 600 ευρώ κ.ο.κ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την 31.12.2010) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2011), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:
– 30 ευρώ για οχήματα μέχρι 785 κυβικά εκατοστά και σε όσους δεν επικολλούν το σήμα.
– Ισόποσο του τέλους κυκλοφορίας, που αναλογεί στο όχημα βάσει του κυβισμού του, για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας άνω των 30 ευρώ.
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού επιβάλλεται πρόστιμο 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου.

Στην εγκύκλιο τονίζεται επίσης πως για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ) 
0 – 100 0
101 – 120 0,80
121 – 140 1,00
141 – 160 1,50
161 – 180 2,00
181 – 200 2,25
201 – 250 2,50
Άνω των 251 3,00
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών που επιβάλλονται στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, υπολογίζονται αποκλειστικά με κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.). 

Τι ισχύει για τα υβριδικά
Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010 καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
β) Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
γ) Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010, καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, ρητά, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα που ορίζονται στις πιο πάνω α) και β) περιπτώσεις, εφόσον αυτά έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010.
Για τα οχήματα αυτά η απαλλαγή αυτή είναι διαρκής και αφορά στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών.
Συνεπώς, προκειμένου για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων ετών των αυτοκινήτων οχημάτων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις α) και β) και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 έως την 31/12/2010, αυτά προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010. 
Περαιτέρω, ειδικά, προκειμένου για τα αυτοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση γ), εφόσον αυτά έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010, τα επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών, αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. 
Συνεπώς, προκειμένου για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων ετών των αντίστοιχων αυτοκινήτων οχημάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 έως την 31/12/2010, αυτά προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading