Gargalianoi.com

Το Πολίτευμα αυτής της χώρας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

san-thn-dhmokratia-den-exei

Πολλοί από εμάς μπερδεύουν τη Δημοκρατία με την Αστική Δημοκρατία.

Άλλοι πάλι μπερδεύουν την Αστικοδημοκρατία με την Αστακομακαρονάδα.

Για το λόγο αυτό, ας κάνουμε σαφές πως οι παραπάνω έννοιες (;) δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους.

 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα Άρθρα του Συντάγματος της “χώρας όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία”, όχι όμως και ο Κοινοβουλευτισμός που συνηθίζουμε λανθασμένα να αποκαλούμε Κοινοβουλευτική Δημοκρατία! Τα άρθρα αυτά παραβιάζονται καταφανώς ή, για να το θέσω λίγο διαφορετικά, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας.

 

Μερικά από αυτά είναι απλώς αλληλοαναιρούμενα, όπως για παράδειγμα το Άρθρο 16.2, το οποίο αναφέρει πως η Παιδεία, μεταξύ των άλλων, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, τη στιγμή που υπάρχουν άρθρα όπως το 13.2, σύμφωνα με το οποίο ο προσηλυτισμός απαγορεύεται και το 5.2, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται ρητώς η διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων σε όλους όσους βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Βεβαίως, υπάρχουν και μία σειρά από άρθρα τα οποία ξεκινούν με το “Οι Έλληνες…”, κάτι που μεταφράζεται από τους super πατριώτες ως “για όλους τους άλλους ισχύει ακριβώς το αντίθετο”. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, αν υπήρχε άρθρο που να λέει “Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν δικαίωμα στο να ζήσουν”, τότε αυτό θα σήμαινε πως όλοι οι άλλοι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να θανατωθούν (;).

Υπάρχουν λοιπόν άρθρα που παραβιάζονται και άλλα που παραβιάζουν τα ίδια ακόμη και τους νόμους της λογικής, όπως το Άρθρο 51.5, σύμφωνα με το οποίο η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Προσωπικά αδυνατώ να κατανοήσω ένα δικαίωμα ως τέτοιο, όταν αυτό μου επιβάλλεται. Το τρέξιμο στο πάρκο είναι δικαίωμα του καθενός. Όταν όμως το τρέξιμο στο πάρκο είναι υποχρεωτικό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! 

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε επίσης σε δεκάδες παραδείγματα των τελευταίων ετών ή της καθημερινότητάς μας που να παραπέμπουν στα σχετικά άρθρα, ωστόσο κάτι τέτοιο θα μας έκανε να χάσουμε την ουσία του πράγματος, η οποία δεν είναι άλλη από το γεγονός πως το Πολίτευμα αυτής της χώρας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

Ας μπούμε όμως στο ψητό!

1.2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

1.3 Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

2.1. Ο σεβασμός και η προστασία του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

4.1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

4.2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

4.5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

5.2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής

και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.

5.3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται

ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

5.5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά

με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοιατρικών παρεμβάσεων. 

5Α.1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση…

6.1. Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί

τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.

6.3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες (προθεσμία 3 ημερών για την απόδοση κατηγοριών

και φυλάκιση ή ελευθέρωση του κρατουμένου), κάθε δεσμοφύλακας ή άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός,

στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αμέσως. Οι παραβάτες

τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε ζημία που έγινε στον παθόντα

και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό ποσό, όπως νόμος ορίζει.

6.**4. Nόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα

κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά

όρια μπορούν να παραταθούν για έξι και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυτού για επί

μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης. 

7.2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται όπως νόμος ορίζει.

9.1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. […]

9Α Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των

προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. […]

11.1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 

13.1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων

δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

13.2. […] Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.

13.3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις

απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.

14.1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του και τηρώντας τους

νόμους του Κράτους.

14.2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

16.1 Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση

του Κράτους. […]

16.2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική

αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και

υπεύθυνους πολίτες.

16.4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. […]

16.8. […] Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

21.4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο

ειδικής φροντίδας του Κράτους.

22.1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών

απασχόλησης όλων των πολιτών και την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

22.5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

24.1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. […]

51.5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. (;;;)

52. Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση

όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίσουν σε κάθε περίπτωση. […] 

60.1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.

62. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο

τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής

που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. […]

 

Πηγή

 

sheep copy

Τελευταία Άρθρα

Αρχείο

Τι παιζει τώρα στη TV